Kaninstandard för rexpälsade djur i största allmänhet.

En kort introduktion i rexpälsade kaninens önskvärda utseende och egenskaper, detta är ett ihopplock från de 3 olika rasernas beskrivning och ska därför bara användas som vägledning. Den gällande rasstandarden för respektive ras finns i sin helhet i Nordisk Rasstandard.

På utställning bedöms följande:

Vikt

5p

Rasprägel o presentation

20p

Kroppsform

20p

Pälsen täthet

20p

Pälsens kvalitet

20p

Färg och teckning

10p

Kondition, vård o sundhet

5p


Viktskala: se respektive ras till vänster, Hermelin rex, Liten rex, Rex.


Rasprägel och Presentation

Öron: Öronen är jämnt behårade, bäres styvt upprättstående och skall ha avrundad överkant. Öronlängden skall harmoniera med kroppsstorleken. (Hermelin rex öronlängd 5-7 cm)

Huvud: Huvudets storlek skall hos såval hanar som honor harmoniera med kroppsstorleken. Hanens huvud är kraftigt med bred panna och nos. Käkarna fylliga och nosprofilen lätt böjd. Honans huvud är smalare än hanens.

Hals: Kort, huvudet sitter tätt an på kroppen

Hakpåse: Hanar får ej ha hakpåse. Det får förekomma så kallat hakskägg. Detta är ett smalt hudveck. Honor får ha en liten hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuren sitta i upprätt ställning

Vanliga fel som medför poängavdrag
Mindre avvikelser från idealtypen. Smalt huvud och panna hos hanar och grovt huvud hos honor, spetsig nos och ojämn nosprofil. Huvud och öron som ej harmonierar i storlek med kroppsstorleken. Tunna öron, dålig avrundning, felaktig öronställning eller böjda öronspetsar. Stor hakpåse hos honor. Dålig presentation.

Diskvalificerande fel
Total avvikelse från rasprägeln. Svaga (svajande) öron. Starkt hängande, dubbel eller skev hakpåse hos honor. Kraftigt hudveck på bröstet och benen. Hakpåse eller antydan därtill hos hanar.


Kroppsform

Kroppen är medellång till kort och med förhållandevis god bredd. Den är harmoniskt byggd utan framträdande partier.

Bröst: Bröstet är förhållandevis brett och kraftigt.

Rygg: Bred med god muskelansättning.

Rygglinje: Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge (konvex). Därifrån i en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.

Ben: Kraftiga och raka som åtskilda bär upp kroppen fritt ifrån underlaget. Skulderbladen sitter tätt intill kroppen. Kaninen skall stå på tassen. Bakbenen kraftiga och skall bäres parallellt med kroppen.

Lår: Låren har en god muskulatur utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen

Svans: Normalt utvecklad, rikligt behårad och skall ligga an mot kroppen.

Vanliga fel som medför poängavdrag
Mindre avvikelser från idealstorleken. En vek och finare kroppsbyggnad hos hanar. Smalt bröst. Svag ryggmuskulatur, ojämn rygglinje. Framträdande skulderblad, svaga och tunna framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen, högt markerat kors. Plant, eller brant sluttande kors. Utskjutande lår.

Diskvalificerande fel
Total avvikelse från de föreskrivna propotionerna. Spetsig rygg,, starkt genomtramp/björntramp på frambenen. O- eller X-ben. Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig. Mycket kort, svagt utvecklad svans.


Päls

Korthårspälsen har mycket svagt utvecklade täckhår. Pälsen som får sin karaktär av ullhåren är därför mjuk sammetsliknande. Pälslängden är 15-20 millimeter (mätes mitt på ryggen). Pälsen är silkesaktig med stark glans och utan ullig prägel. Fullständigt jämn som plysch över hela kroppen. Täckhåren bör ej räcka över ullhåren. Håren skall stå upp vinkelrätt mot huden. När man stryker pälsen mothårs, står de hår som därvid blottas, i hela sin längd som en tät, mot huden vinkelrätt stående mur. De enskilda håren bör inte korsa varandra. Hela pälsen är därför utan antydan till fall bakåt.

Fel som medför poängavdrag
För mjuk eller för grov päls. För lång päls. Små bara fläckar. Svag behåring, även på öron. Fällning. Filtningstendens vid svansroten. Täckhår som är något längre än ullhåren.
Diskvalificerande fel
Kala fläckar som inte täcks av omgivande hår. Pälslängd överstigande 20 millimeter. Stark fällning (då bedömning ej möjlig). Filtad päls.


Exempel på några tillåtna viltfärger  

Castor rex (viltgrå):
Viltgrå, men färgen är mörkare än på normalhåriga. Detta beror delvis på den kortare pälslängden. Färgen är mycket mörk kastanjebrun.
Ögonfärg: Mörkbrun Klofärg: Mörkbrun


Orange rex (viltgul):
Färgen är mörkare än på normalhåriga. Detta beror delvis på den kortare pälslängden. Färgen beskrivs som orangefärgad
Ögonfärg: Mörkbrun Klofärg: Hornfärgad

Chinchilla rex:
Färgen är mörkare än på normalhårig chinchilla. Detta beror delvis på den kortare pälslängden. Schatteringen framträder ej
Ögonfärg: Mörkbrun Klofärg: Brun