Utställningar

Var? När?

DATUM OCH PLATS
Alla kommande utställningar i Sverige KLICKA HÄR

Hur?

Hur ska jag förbereda mina djur? 

Vänj dem vid en tidig ålder att hanteras så som domaren gör vid bedömningen. Vänd dem på rygg, kolla tassarna, kolla könet, kolla tänderna, träna att sitta på ett bord och vänj dem vid transportburen. 
 
Veckan innan klipps klorna och om det behövs tvättas tassarna. Väg dem (vikten ska ligga inom viktspannet för rasen). Fäller de hår eller är dubbelpälsade? I bästa fall räcker det med en grundlig genomborstning av pälsen, lätt fuktiga händer kan då dras genom pälsen utan att hår lossar.
 
 
 

Vilken klass?

ANMÄLNINGSBLANKETTEN  hämtar du här.

Vilka dokument ska jag ha framme när jag fyller i anmälningsblanketten till utställningen?

Ha djurets stamtavla och ditt eget SKAF-medlemsnummer framme. Du behöver ange vilken klass och det avgörs av åldern. Det finns några olika klasser att välja på, se nedan  

 A: Vuxna djur (enskilda, stammar och grupper).
Djuren skall vid bedömningen vara minst sex månader gamla. De kan indelas i stammar, grupper och enskilda djur. En stam består av två honor och en hane. Stam eller grupp skall innehålla samma ras, färg-, teckning och strukturvariant. Grupp består av tre honor eller tre hanar. 

B: Ungdjur (enskilda, stammar och grupper).
Djuren skall på bedömningsdagen vara minst fyra månader gamla och får ställas ut som ungdjur ända fram till sju månader (jättar fram till åtta månader). Stambokförda kaniner får inte ställas ut i denna klass. 

C: Enskilda kaniner som tävlar i konkurrens med varandra.

D: Avkastningsbedömning (hona med ungar). Ungarna skall vara minst 42 och högst 56 dagar gamla. Ungarna behöver inte vara märkta i vänster öra.

E: Familjegrupp (mor eller far med minst fem avkomlingar).

F: Kollektioner (fyra kaniner av samma ras och färg-, päls- eller teckningsvariant).
Kollektionen kan bestå av både vuxna och ungdjur.

G: Elitgrupp (fyra djur oberoende av ras, färg, teckning, hårstruktur, kön, ålder och men de ska vara minst fyra månader).

K: Produkter (framställda handarbeten). 

M: Ungdjursgrupp (tre-fem ungdjur som är minst åtta och högst fjorton veckor gamla på bedömningsdagen. De skall kunna placeras i ett utställningsfack.