13. Jan, 2017

Båda sjukdomarna sprider sig i Stockholm

SVA har konstaterat fall i Södertälje.

Stockholms län

BAKGRUND

För SKAF-medlemmar har det inte arrangerats träffar i Stockholms län tidigare, detta tycker jag är fel och anser att det är viktigt att få möjligheten att vaccinera sina djur om man så vill.

Vaccinering av djuren är ett sätt att slippa sjukdom, på utställningar möts djur från hela landet vilket kan vara den största risken för smitta för oss. Att gå till veterinär för vaccinering blir dyrt, ett sätt att få ner priset är att gå ihop flera stycken.

Läs mer under Sjukdomar / MYXOMATOS & RVHD  

 


 

HUR GÅR DET TILL

Vid en vaccineringsträff möts man upp och en veterinär gör många vaccineringar på kort tid, på så sätt kan priset reduceras. Båda vaccinen är kombinerade i samma spruta. Målet är att erbjuda träffar, minst 2 gånger/år. Ordinarie pris är 600kr/djur, priset för oss blir ett kraftigt reducerat pris.

 


 

INTRESSEANMÄLAN

Kontakta oss om DU är intresserad, via fliken Kontakta Oss eller via mailen hem@nimbuskaningard.se en grupp på minst 10 djur krävs för att en träff blir av. Gå ihop med dina kompisar. :)