Här visas ett begränsat urval av sjukdomar med korta beskrivningar. 

Har du en sjuk kanin hemma?? Ring i första hand till en veterinär!!

Virussjukdom

Det finns två sjukdomar som kaniner kan vaccineras mot

 • Myxomatos, ”kaninpest”. Symptom: Knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Sjukdomsförloppet är relativt långdraget och kan pågå flera veckor. Finns ingen behandling, avlivning rekommenderas. 

      Varning för känsliga besökare! Myxomatos. 

 

 • RVHD, akut hepatit/gulsot. Symptom: Kaninen dör oftast inom ett dygn av inre och yttre blödningar. Näsblod, feber och kramper kan ses. Inkubationstiden från smitta är 2-7 dagar. En kanin som överlever infektionen fortsätter att sprida virus resten av livet.

 

     Intervall för vaccinering

Mage och tarm

Svullen mage

 • Trumsjuka

Diarré

 • De typiska symptomen på tarmcoccidios är diarré, avmagring och uttorkning. Hastiga dödsfall kan också förekomma. De unga djuren drabbas värst. Genomgångna milda infektionen kan ge resistens. Behandlas bäst med trimsulfa. 

Varning för känsliga besökare! Koccidios

Förstoppning

 • Foderstat. 

Päls och hud

Hårlös och sårig has eller fot

 • Hårt underlag och frekvent stampande kan leda till sår där trycket blir som störst. Ett mjukt stötdämpande underlag är den första åtgärden. Mjukgörande salva och ev. bandage kan underlätta läkningen. Råd från svensk veterinär. 
 • Pododermatit är en ärftlig och obotlig sjukdom som resulterar i avlivning. Symptomen är mycket lika trycksåren beskrivna ovan men kan även sitta på framtassarnas trampdynor som blir svullna och röd eksemliknande hud syns då pälsen försvinner. Engelsk länk. 

 Parasiter

 • Pälsätare. 
 • Mjällkvalster. 
 • Kaninskabb
 • Öronskabb. 

Fortplantningsorgan

Djuret har ont

 • Livmoderinflammation
 • Cystor

Aggressivitet

 • Hormoner, Kastrering

Rörelser och neurologi

Bakbenen bär ej 

Bild bakbensförlamning

 • Bakbensförlamning.
 • Selen-brist

Huvudet hålls lutande 

Bild lutande huvud

 • En bakteriell öroninflammation kan orsaka symptomet. 
 • Encephalitozoonos smittas vanligtvis via urin. Det svenska samlingsnamnet är Nozematos. Kan sätta sig i njure, nervvävnad, hjärtmuskulatur, lungor och lever. Kan ge mycket varierande symptom eftersom parasiten kan påverka så många olika organ (Vanligast:beteendeförändringar, balansrubbningar, förlamningar, epilepsiliknande anfall, skakningar, avmagring, ökad törst och urinavgång) Är svårbehandlad, det finns antiparasitära preparat men osäkert att förbättring ses.  

 

Tänder

Framtänderna är för långa

 • Att framtänderna växer sig långa är resultatet av ett felaktigt bett. Den vanligaste felställningen på tänderna är ett underbett. Underbett. Behandlas genom att klippa tänderna regelbundet eller ta bort dem helt, båda behandlingarna utförs av veterinär. 
 • När ungarna är små (<2 veckor) kan de ha tångbett, detta korrigeras oftast av sig själv redan vid 3 veckors ålder. Så här ser ett tångbett ut. 

Tappat aptiten 

 • Att kindtänderna nöts ner ojämnt kan leda till sår i munhålan och på tungan. Djuret kan av smärta tappa sin aptit. Det är svårt att undersöka kindtänderna själv, det behövs narkos för att kunna se så långt bak i munnen. Så här kan kindtänderna då se ut.